Welkom: Welkom op de peuterspeelzaal

Voor peuters


Het Piramide-projectboek Welkom op de peuterspeelzaal helpt jonge kinderen wennen aan de nieuwe situatie. Op een speelse manier maken ze kennis met de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzaal en met de rituelen en regels. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod.

Over het projectboek Welkom op de peuterspeelzaal

  • Er is veel aandacht voor de structuur van de dag.
  • Het Dagritmepakket gebruikt u als hulpmiddel. Het maakt de structuur van de dag zichtbaar.
  • Met speelse activiteiten om de peuters op een prettige manier te laten wennen.
  • De kinderen ervaren de rituelen en regels van de peuterspeelzaal. Bijvoorbeeld: Waar hoort het speelgoed en eerst samen zingen voordat je je tussendoortje mag opeten.