Train de Trainer Piramide


14 april
De Rolf groep | Mercuriusweg 14 in Ochten

Piramide-trainer: de training voor trainers

In de praktische training Piramide-methode komen alle aspecten van het werken met Piramide aan de orde. Je leert het Piramide-concept in al zijn onderdelen kennen én toepassen en leert (toekomstige) Piramide-gebruikers begeleiden bij de implementatie van het Piramide-concept.
Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide is een totaalprogramma, opgebouwd rondom projecten, met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. Deze komen in samenhang aan bod. Door een slimme combinatie van uitdagende activiteiten krijgen kinderen vanuit een veilige omgeving grip op de wereld. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar, van kinderdagverblijf of peuterspeelzaal tot en met groep 3 van de basisschool.
Lees hier de 5 voordelen van een Piramide trainer.

Klik hier voor meer informatie over deze training en schrijf je in voor de volgende data: 

Dinsdag 8 en woensdag 9 september 2020
Maandag 5 en dinsdag 6 oktober 2020
Maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 oktober 2020
Dinsdag 17 en woensdag 18 november 2020

Bekijk hier voor een video met de beoordelingen van de deelnemers van de train-de-trainer 2017

Locatie


De Rolf groep
Mercuriusweg 14 in Ochten

Aanmeldformulier Train de Trainer


€ 5.570,-
9 trainingsdata van 9.30-16.00 uur

8 en 9 september 2020
5 en 6 oktober 2020
26, 27 en 28 oktober 2020
17 en 18 november 2020

Algemene Voorwaarden