Aanmelden Ontmoetingsdag voor Piramidetrainers

ontmoeten | spelen | intervisie | winkelen


Trainers

Tijdens deze bijeenkomst ontmoet je andere Piramidetrainers en het team Piramide Nederland. Je krijgt de gelegenheid intervisievragen te stellen en/of te beantwoorden. Je ontdekt de nieuwste Piramide-materialen en andere innovatieve ontwikkelingsmaterialen in de showroom van de Rolf groep in Ochten. En natuurlijk is er tijd om een kijkje te nemen in de Piramide-groepsruimte in de showroom. We maken er een feestje van!

Geef je op voor de ontmoetingsdag met intervisie op woensdag 14 of donderdag 15 september 2022 met onderstaand formulier. 

Je kiest of je in de ochtend of in de middag van één van de dagen aanwezig wilt zijn.  
Woensdag 14 september van 9.30 - 12.00 uur (met aansluitend lunch)
Woensdag 14 september van 13.00 - 15.30 uur (met voorafgaand lunch)
Donderdag 15 september van 9.30 - 12.00 uur (met aansluitend lunch)
Donderdag 15 september van 13.00 - 15.30 uur (met voorafgaand lunch)

Locatie: Mercuriusweg 14, Ochten
Jaarlijks organiseren we voor onze Piramide trainers een trainersdag en een intervisiemoment.
Dit is onderdeel van de trainerslicentie Piramide en is inbegrepen bij de licentieprijs. 

Aanmeldformulier ontmoetingsdagen Piramidetrainers


Algemene Voorwaarden