PIVA en Piramide

Snel en eenvoudig inzicht in Piramide vaardigheden (PIVA)

Het Piramide Implementatie Vaardigheden Assessment (PIVA) is een observatie- en een (zelf)evaluatie instrument om te bepalen of je het Piramide concept op een voor de kinderen en jezelf effectieve manier in de praktijk uitvoert. De PIVA is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en studenten. Tevens kan de PIVA worden ingezet door trainers, coaches en leidinggevenden tijdens begeleiding of de gesprekscyclus binnen het Integraal Personeelsbeleid.

Je kunt een evaluatie invullen over jezelf of over iemand anders (bijvoorbeeld een collega). De 10 onderwerpen met sub-onderwerpen beschrijven een doel en observatiepunten op 3 niveaus: basisbekwaam, vakbekwaam en excellent niveau. Wanneer je bent ingelogd in de PIVA, heb je toegang tot alle niveaus. Met de Piramidetrainer maak je afspraken over het invullen van de PIVA.

De nieuwe PIVA is dus inzetbaar als trainingsinstrument, je geeft vorm aan je eigen ontwikkelplan en kan omgezet worden in een opleidingsplan.
Wil je meer informatie, vraag je Piramidetrainer of mail naar info@piramidemethode.nl