Voor gemeenten

Speelt binnen uw gemeente de vraag hoe u het best kunt inspelen op de kwaliteit van VVE? Staat u voor de keuze met welk VVE -programma u gaat werken? Of werkt u met Piramide, maar zijn er vragen over bijscholing? Wij helpen u graag hierbij. Hieronder bieden we u de mogelijkheden.

Advies implementatie Piramide – mogelijkheid 1

Bent u in gesprek met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen over de invoering van een VVE-programma en wilt u meer informatie of een presentatie over Piramide? Onze educatief adviseur maakt graag een afspraak met u!

Scholingsaanbod Piramide – mogelijkheid 2

Werken in uw gemeentepeuterspeelzalen, de kinderdagverblijven en basisscholen met Piramide? Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe wij (bij)scholing binnen de gemeente kunnen aanbieden.

Vier VVE – mogelijkheid 3

VierVVE is een samenwerking tussen de vier organisaties die de vier meest gebruikte VVE -aanpakken ontwikkelen. Zij bieden een basistraining. Voor uw gemeente is dit interessant als er gewerkt wordt met verschillende VVE programma’s en als u toch ervoor wilt zorgen dat de basiskwaliteit op alle locaties gelijk is.