Piramide-projectboeken

Piramide is opgebouwd rondom projecten. Die gaan over voor kinderen boeiende thema’s, zoals de seizoenen, kleding en verkeer. In de projectboeken worden de thema’s uitgewerkt. Ze staan vol met activiteiten, ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van hoeken.

Doorgaande lijn van voorschoolse educatie
De Piramide-projectboeken lopen door van kinderdagverblijf tot en met groep 2. Zo waarborgt u optimaal de doorgaande lijn van voorschoolse educatie (in peuterspeelzalen, bij gastouders of kinderdagverblijven) naar vroegschoolse educatie (in groep 1 en 2). In de boeken is er aandacht voor alle ontwikkelgebieden. Ook zijn de vernieuwde tussendoelen opgenomen. Hiermee voldoet Piramide ruimschoots aan de eisen van de OKE-wet. De projectboeken voor peuters zijn gericht op zowel twee- als driejarigen en dus geschikt voor kinderdagverblijven, gastouderopvang én peuterspeelzalen.

Overzicht projectboeken
In het Piramide Jaaroverzicht van projecten ziet u welke projectboeken voor welke doelgroep zijn. U bestelt de projectboeken door naar het Productoverzicht Piramide te gaan.

Begeleiding
Wilt u begeleiding bij het gebruiken van Piramide? Dat kan! Stuur een mail of raadpleeg het overzicht voor een adres van een Piramide-trainer bij u in de buurt.